Primavera

Primavera

dissabte, 8 de juliol de 2017

NIU COLORIT

LORETO
Nombre femenino de origen latino, derivado de "lauretum" que significa "poblado de laureles"
 Se celebra  el 10 de Diciembre
Masculino: Lorenzo o Renzo
Diminutivos: Lore o Reto
Euskera: Lorete

LORETO O LLORET
Nom femení d'origen llatí, derivat de "Lauretum" que significa "poblat de llorers"
Es celebra el 10 de decembre.
Masculí:  Llorenç o Renç
Diminutius: Lore o Reto
Euskera: Lorete

dimarts, 30 de maig de 2017

L'arbre de la vida


MARLENE: nom alemany feminí i compost ( la Torre de Déu) contracció dels noms Maria (d'0rigen hebreu, "la triada", "l'estimada per Déu") i Elena (D'origen grec, "Torxa").
Onomàstiques: 31 de gener, 1 de febrer ,8 i 25 de maig, 16 i 27 de juliol, 19 d'agost, 28 de setembre i 15 de desembre.

MARLENE: nombre alemán femenino y compuesto (la Torre de Dios) contracción de los nombres, María ( de origen hebreo, "la elegida"," la amada por Dios") y Elena ( de origen griego, " antorcha").
Onomásticas: 31 de Enero, 1 de Febrero, 8 y 25 de Mayo, 16 y 27 de Julio, 19 de Agosto, 28 de Setiembre, y 15 de Diciembre.

divendres, 14 d’abril de 2017

PAPALLONA

GRETA
Es el diminutivo germánico de Margarita. Proviene del latín y quiere decir "perla" en el sentido original enfocado a "criatura de la luz".
Su onomástica el 16 de Noviembre.

GRETA
És el diminutiu en germànic de Margarita. prové del llatí i vol dir "perla" en el sentit original enfocat a "criatura de la llum".
Es celebra el 16 de novembre

dimecres, 29 de març de 2017

LA PRIMAVERA HA ARRIVATGRISELDA
Nom d'origen germànic. La que lluita per Crist - La dona heroïna - forta per la fletxa.
Variant de GISELA
La seva onomàstica es  el 21 d'octubre

GRISELDA
Nombre de origen germánico. La que lucha por Cristo - La mujer heroina - fuerte por la fletxa.
Variante de GISELA
Su onomástica se celebra el 21 de Octubre.

dimarts, 17 de gener de 2017

PEIX / PEZ


BRUNO:
  Nombre de origen germano e italiano. Su variante en español proviene del germánico"Brünne"que significa "peto, coraza"
Se celebra el 6 de Octubre
Su diminutivo és Bru, y el femenino Bruna

BRUNO:
Nom d'origen germànic i italià. La seva variant espanyola prové del germànic"Brünne" que significa "Pitet, cuirassa".
Es celebra el 6 d'octubre
El seu diminutiu és Bru i el seu femení Bruna