primavera

primavera

dimarts, 26 de desembre de 2017

BOLAS DE NAVIDAD


MAGÍ
Origen llatí, pot provenir del llatí Magus "mag" o del nom Magnus "gran, excels"
Es celebra el 19 d'agost

MAGÍN
De origen latino, puede provenir del latín Magus "mago" o del nombre Magus " grande, excelso"
Se celebra el 19 de Agosto

 Per més informació: https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Mag%C3%AD 
 Té una historia interessant, a més es el patró de Tarragona.

divendres, 1 de desembre de 2017

CASTELL DE GEL


ROGER
Prové de les paraules germàniques, Hrod (fama) i Ger (llança).Significant  (Famós amb la llança). Amb llatí Rogerius.
Es celebra el 16 de setembre.

ROGELIO
Proviene de las palabras germanas Hrod ( fama) y Ger (lanza).Significando ( famoso con la lanza). En latin Rogerius
se celebra el 16 de Septiembre

dijous, 26 d’octubre de 2017

CACTÚS


AMALIA
Nombre femenino de origen griego que significa: amorosa, tierna, débil y al mismo tiempo enérgica y activa.  Existe en masculino Amalio aunque es poco usado.
Se celebra el 10 de Julio.

AMÀLIA
Nom femení d'origen grec que significa: amorosa, tendre, feble y al mateix temps enèrgica i activa. Existeix en mascuí Amalio tot i que és poc usat.
Se celebra el 10 de juliol

dilluns, 11 de setembre de 2017

BOSC MÀGIC

 
ISABEL 
Nombre de origen incierto, podria derivar del nombre de la diosa egipcia Isis "Reina entre Dioses", la otra opción del hebreo Elisa.

Significado.La opción hebrea "Promesa de Dios" o"Que ama a Dios".
la opción latina. Isisa Bella, diosa egipcia adorada en tiempos del Imperio romano.
Su onomàstica: Isabel de Portugal ----------- 4 de Julio
                       Isabel de Hungria -----------17 de Noviembre
                       Isabel ------------------------ 5 de Noviembre.

Es un nombre con multiples variaciones:
Isabela, Isabelle  Liz, Elizabeth, Lisa, Betina, Elisa, Elsa, Lisbeth, Lisette, Elzbieta, Bella, Belle etc.

ISABEL
Nom d'origen incert, podria originar-se en el nom de la deessa egipcia Isis "Reina entre Deus", una altra opció és de l'hebreu Elisa.

Significado. La opció hebrea " Promesa de Déu" o" Que estima a Déu"
l'opció llatina,  Isisa Bella, deessa egipcia adorada en temps de l'Imperi romà´
Es celebra: Isabel de Portugal-------------4 de Juliol
                Isabel de Hungria------------17 de Novembre
                Isabel --------------------------5 de Novembre

És un nom amb moltes variacions :
Isabela, Isabelle, Elizabeth, Liz, Lisa, Betina, Elisa, Elsa, Lisbeth, Lisette, Elzbieta, Bella, Belle. etc

divendres, 25 d’agost de 2017

BESSONS / GEMELOS


AGUSTÍ: Nom d'origen llatí "Augustinus", que significa "aquell que es venerat
Es celebra el 28 d'agost

AGUSTÍN: Nombre de origen latin "Augustinus", que significa " el que és venerado"
Se celebra el 28 de Agosto

dissabte, 8 de juliol de 2017

NIU COLORIT

LORETO
Nombre femenino de origen latino, derivado de "lauretum" que significa "poblado de laureles"
 Se celebra  el 10 de Diciembre
Masculino: Lorenzo o Renzo
Diminutivos: Lore o Reto
Euskera: Lorete

LORETO O LLORET
Nom femení d'origen llatí, derivat de "Lauretum" que significa "poblat de llorers"
Es celebra el 10 de decembre.
Masculí:  Llorenç o Renç
Diminutius: Lore o Reto
Euskera: Lorete

dimarts, 30 de maig de 2017

L'arbre de la vida


MARLENE: nom alemany feminí i compost ( la Torre de Déu) contracció dels noms Maria (d'0rigen hebreu, "la triada", "l'estimada per Déu") i Elena (D'origen grec, "Torxa").
Onomàstiques: 31 de gener, 1 de febrer ,8 i 25 de maig, 16 i 27 de juliol, 19 d'agost, 28 de setembre i 15 de desembre.

MARLENE: nombre alemán femenino y compuesto (la Torre de Dios) contracción de los nombres, María ( de origen hebreo, "la elegida"," la amada por Dios") y Elena ( de origen griego, " antorcha").
Onomásticas: 31 de Enero, 1 de Febrero, 8 y 25 de Mayo, 16 y 27 de Julio, 19 de Agosto, 28 de Setiembre, y 15 de Diciembre.

divendres, 14 d’abril de 2017

PAPALLONA

GRETA
Es el diminutivo germánico de Margarita. Proviene del latín y quiere decir "perla" en el sentido original enfocado a "criatura de la luz".
Su onomástica el 16 de Noviembre.

GRETA
És el diminutiu en germànic de Margarita. prové del llatí i vol dir "perla" en el sentit original enfocat a "criatura de la llum".
Es celebra el 16 de novembre

dimecres, 29 de març de 2017

LA PRIMAVERA HA ARRIVATGRISELDA
Nom d'origen germànic. La que lluita per Crist - La dona heroïna - forta per la fletxa.
Variant de GISELA
La seva onomàstica es  el 21 d'octubre

GRISELDA
Nombre de origen germánico. La que lucha por Cristo - La mujer heroina - fuerte por la fletxa.
Variante de GISELA
Su onomástica se celebra el 21 de Octubre.

dimarts, 17 de gener de 2017

PEIX / PEZ


BRUNO:
  Nombre de origen germano e italiano. Su variante en español proviene del germánico"Brünne"que significa "peto, coraza"
Se celebra el 6 de Octubre
Su diminutivo és Bru, y el femenino Bruna

BRUNO:
Nom d'origen germànic i italià. La seva variant espanyola prové del germànic"Brünne" que significa "Pitet, cuirassa".
Es celebra el 6 d'octubre
El seu diminutiu és Bru i el seu femení Bruna