Primavera

Primavera

dissabte, 8 de juliol de 2017

NIU COLORIT

LORETO
Nombre femenino de origen latino, derivado de "lauretum" que significa "poblado de laureles"
 Se celebra  el 10 de Diciembre
Masculino: Lorenzo o Renzo
Diminutivos: Lore o Reto
Euskera: Lorete

LORETO O LLORET
Nom femení d'origen llatí, derivat de "Lauretum" que significa "poblat de llorers"
Es celebra el 10 de decembre.
Masculí:  Llorenç o Renç
Diminutius: Lore o Reto
Euskera: Lorete

dimarts, 30 de maig de 2017

L'arbre de la vida


MARLENE: nom alemany feminí i compost ( la Torre de Déu) contracció dels noms Maria (d'0rigen hebreu, "la triada", "l'estimada per Déu") i Elena (D'origen grec, "Torxa").
Onomàstiques: 31 de gener, 1 de febrer ,8 i 25 de maig, 16 i 27 de juliol, 19 d'agost, 28 de setembre i 15 de desembre.

MARLENE: nombre alemán femenino y compuesto (la Torre de Dios) contracción de los nombres, María ( de origen hebreo, "la elegida"," la amada por Dios") y Elena ( de origen griego, " antorcha").
Onomásticas: 31 de Enero, 1 de Febrero, 8 y 25 de Mayo, 16 y 27 de Julio, 19 de Agosto, 28 de Setiembre, y 15 de Diciembre.

divendres, 14 d’abril de 2017

PAPALLONA

GRETA
Es el diminutivo germánico de Margarita. Proviene del latín y quiere decir "perla" en el sentido original enfocado a "criatura de la luz".
Su onomástica el 16 de Noviembre.

GRETA
És el diminutiu en germànic de Margarita. prové del llatí i vol dir "perla" en el sentit original enfocat a "criatura de la llum".
Es celebra el 16 de novembre

dimecres, 29 de març de 2017

LA PRIMAVERA HA ARRIVATGRISELDA
Nom d'origen germànic. La que lluita per Crist - La dona heroïna - forta per la fletxa.
Variant de GISELA
La seva onomàstica es  el 21 d'octubre

GRISELDA
Nombre de origen germánico. La que lucha por Cristo - La mujer heroina - fuerte por la fletxa.
Variante de GISELA
Su onomástica se celebra el 21 de Octubre.

dimarts, 17 de gener de 2017

PEIX / PEZ


BRUNO:
  Nombre de origen germano e italiano. Su variante en español proviene del germánico"Brünne"que significa "peto, coraza"
Se celebra el 6 de Octubre
Su diminutivo és Bru, y el femenino Bruna

BRUNO:
Nom d'origen germànic i italià. La seva variant espanyola prové del germànic"Brünne" que significa "Pitet, cuirassa".
Es celebra el 6 d'octubre
El seu diminutiu és Bru i el seu femení Bruna

dijous, 22 de desembre de 2016

BON NADAL / FELIZ NAVIDAD


El Nadal consisteix en donar alló que els dienrs no poden comprar.
BON NADAL

 La navidad consiste en dar lo que el dinero no puede comprar.
FELIZ NAVIDAD

diumenge, 20 de novembre de 2016

AUTOPISTA HACIA EL CIELO


INÉS: Nombre de mujer de origen griego "Hagne" forma femenina de "Hagnus"que significa "casto" o "sagrado". O del latin "Agnus" que significa cordero.
su onomástica el 21 de Enero.

INÈS: Nom de dona d'origen grec "Hagne" forma femenina de "Hagnus" que significa "cast" o "sagrat".O del llatí "Agnus" que significa xai.
La seva onomàstica el 21 de Gener.