primavera

primavera

dilluns, 31 d’octubre de 2011-----------------------------------------------------------------------------------------------
CARME
Nom d'origen hebreu, del Mont "Karmel" que signifique "Jardin de Dios". Es refereix a una montanya que es troba entre Galilea i Samaria, ón es van establir alguns eremites, avui els carmelites.
Carme en llatí signifique " cant, músique,poema cantat".
La Mare de Déu del Carme es considerada la patrona dels mariners i peixcadors.
Es celebra el 16 de juliol.
------------------------------------------------------------------------------------------------
CARMEN
Nombre de origen hebreo, del Monte "karmel" que significa "Jardin de Dios". Se refiere a una montaña situada entre Galilea y Samaria, donde se establecieron algunos eremitas, hoy los carmelitas.
Carmen en latin significa "canto, música, poema cantado".
La Virgen del Carmen es considerada la patrona de los marineros y pescadores.
Se celebra el 16 de julio.