primavera

primavera

dijous, 22 de desembre de 2016

BON NADAL / FELIZ NAVIDAD


El Nadal consisteix en donar alló que els dienrs no poden comprar.
BON NADAL

 La navidad consiste en dar lo que el dinero no puede comprar.
FELIZ NAVIDAD

diumenge, 20 de novembre de 2016

AUTOPISTA HACIA EL CIELO


INÉS: Nombre de mujer de origen griego "Hagne" forma femenina de "Hagnus"que significa "casto" o "sagrado". O del latin "Agnus" que significa cordero.
su onomástica el 21 de Enero.

INÈS: Nom de dona d'origen grec "Hagne" forma femenina de "Hagnus" que significa "cast" o "sagrat".O del llatí "Agnus" que significa xai.
La seva onomàstica el 21 de Gener.

dijous, 29 de setembre de 2016

ALAS DE COLOR


LLUC: És un nom d'origen llatí (Lucius), significa "aquell que es lluminós"
             Onomàstica, 18 d'octubre.

LUCAS: Nombre de origen latino (Lucius), significa " aquel que es luminoso"
               Onomástica, 18 de octubre.


divendres, 2 de setembre de 2016

PROTECCIÓ / PROTECCIÓN


ESTHER: Nom femení d'arigen hebreu que significa " Estrella". És un personatje bíblic i és probable que vingui de la deessa babilónica Isthar.
El poble jueu celebra la seva commemoració el 14 del mes d'Adar amb la festa dels Purim.
La seva onomàstica és el 24 de maig 

ESTHER : Nombre femenino de origen hebreo que significa "Estrella". Es un personaje bíblico i es probable que venga de la diosa babilónica Isthar.
El pueblo judio celebra su conmemoración el 14 del mes de Adar con la fiesta de los Purim.
Su onomástica se celebra el 24 de Mayo

dimecres, 17 d’agost de 2016

EDIFICI / EDIFICIO


ADRIÀ
Ve del llatí Hadrianus, fa referència a la família natural d' Hadria, ciutat prop del mar Adriàtic.
Significa: aquell que ve del mar o el que està a prop del mar.
Onomàstica: el dia que més se celebra des de l'edat mitjana és el 8 de setembre, però també el podem celebrar depenent de la nostra elecció: l'1, 4 i 5 de març, 17 de maig,  8 de juliol, 26 d'agost,  2 de decembre i  el 9 de gener

ADRIANO O ADRIÁN
Proviene del latín Hadrianus, hace referencia a la familia natural de Hadria, ciudad cercana al mar Adriátrico.
Significa: Aquel que viene del mar o el que está cerca del mar.
Onomástica: El dia en que más se celebra desde la Edad Media es el 8 de septiembre, pero también lo podemos celebrar, dependiendo de nuestra elección: el 1, 4 y 5 de Marzo, 17 de Mayo, 8 de Julio, 26 de Agosto, 2 de Diciembre y el 9 de Enero.


dissabte, 14 de maig de 2016

FULLES DE TARDOR/ HOJAS DE OTOÑO

NOA
Nom que prové del hebreu i significa: pau, descans, tranquilitat
Per home és Noah i prové de Noè.
Es celebra el 10 de novembre

NOA
Nombre que proviene del hebreo y significa: pa, descanso, tranquilidad.
Para hombre es Noah y proviene de Noé
Se celebra el 10 de Noviembre

dilluns, 4 d’abril de 2016

JARDÍ

MERCÈ
Es un nom que prové de l'arrel llatina "merx"que significa: Recompensa, misericordia, perdó.
Es variant de Maria de la Mercè, una advocació mariana.
Es patrona de la ciutat de Barcelona.
Onomàstica, 24 de setembre.
Euskera= Eskarne.
------------------------------------------------------------------------------------
MERCEDES
 Es un nombre que proviene de la raiz latina"merx"que significa: Recompensa, misericordia, perdón.
Es una variante de Maria de las Mercedes, una adbocación mariana.
Es patrona de la ciudad de Barcelona
Se celebra el 24 de Septiembre.
Euskera= Eskarne.

dissabte, 19 de març de 2016

UNA "N" ORIGINAL
JULIA
Nombre femenino de origen latín.
Significado: de raices fuertes y perennes,o cabello rizado.
se celebra el 12 de abril : San Julio I

JÚLIA
Nom femení d'origen llatí .
Significat: d'arrels fortes i perennes, o cabells arrisssats.
se celebra el 12 d'abril: San Julio I