primavera

primavera

dimarts, 30 de maig de 2017

L'arbre de la vida


MARLENE: nom alemany feminí i compost ( la Torre de Déu) contracció dels noms Maria (d'0rigen hebreu, "la triada", "l'estimada per Déu") i Elena (D'origen grec, "Torxa").
Onomàstiques: 31 de gener, 1 de febrer ,8 i 25 de maig, 16 i 27 de juliol, 19 d'agost, 28 de setembre i 15 de desembre.

MARLENE: nombre alemán femenino y compuesto (la Torre de Dios) contracción de los nombres, María ( de origen hebreo, "la elegida"," la amada por Dios") y Elena ( de origen griego, " antorcha").
Onomásticas: 31 de Enero, 1 de Febrero, 8 y 25 de Mayo, 16 y 27 de Julio, 19 de Agosto, 28 de Setiembre, y 15 de Diciembre.