primavera

primavera

diumenge, 23 de setembre de 2012

EXPLOSIÓ----------------EXPLOSIÓN

JOSEP
De l'hebreu Yosefyah, que significa " afegeix Yahvé" o " ell afegirà".
Es cel·lebra el 19 de març.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
JOSÉ
Del hebreo Yosefyah, que significa "añade Yahve" o " el añadirá".
Se celebra el 19 de marzo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENLLUMENAT----------------ALUMBRADO

LOURDES
D'origen francès, advocació a la Verge del mateix nom.
Es cel·lebra l'11 de febrer.
Variants: Lorda- Milú-Malú.
--------------------------------------------------------------------------
LURDES
De origen francés, advocación a la Virgen del mismo nombre.
Se celebra el 11 de febrero.
Variantes: Lorda-Milú-Malú.
-------------------------------------------------------------------------

dijous, 13 de setembre de 2012

ESPIRAL DE GLOBUS--------------ESPIRAL DE GLOBOS

MERITXELL
 Nom català que ve del llatí, significa pur, es cel·lebra el 8 de septembre, és Patrona d'Andorra.
---------------------------------------------------------------------
MERITXELL
Nombre catalán que viene del latin, significa puro, se celebra el 8 de setiembre, es la Patrona de Andorra.
------------------------------------------------------------------------

PUNXES ----------PINCHOS


MIQUEL
Nom d'origen hebreu, significa: Déu és just. Es cel.lebra el 29 de setembre. En  Euskera: Mikel.
----------------------------------------------------------------
MIGUEL
Nombre de origen hebreo, significa: Dios es justo. Se celebra el 29 de septiembre. En Euskera Mikel
---------------------------------------------------------------

dilluns, 3 de setembre de 2012

ESFERA------ESFERA


GLOBUS DE COLORS------GLOBOS DE COLORES

                                                                                                                                                                            
     

ROSA
 D'origen llatí significa :Bonica com la flor del roser.
 Primera santa del continent Americà, es la patrona de la ciutat de Lima (Perú).
 Es celebra el 23 d'Agost.
 Altres Santes Rosa: 30 de Gener-18 de Novembre-6 de Març-4 de Septembre.
  Variants: Rosalía-Rosita-  Rosalina-Romy-Romilda-Roswitha-Rosula.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROSA
De origen latín significa:Bonita como la flor del rosal.
Primera santa del continente Americano, es la patrona de la ciudad de Lima (Perú).
Se celebra el 23 de Agosto.
Otras Santas Rosa: 30 de Enero-18 de Noviembre-6 de Marzo-4 de Septiembre.
Variantes:Rosalía-Rosita-Rosalina-Romy-Romilda-Roswitha-Rosula.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dijous, 3 de maig de 2012

DE COLORS--------DE COLORES
NEUS
Nom llatí procedent de l'advocació a la Mare de Déu de les Neus.Advocació en que l'esglesia romana conmemora una gran nevada que caigué sobre el mont Esquilí el 5 d'agost del 325, un dels 7 tossals de Roma, ón més tard s'alça una basílica dedicada a Santa Maria de les Neus, avui coneguda com a Sta. Maria la Major.
Es celebra  el 5 d'agost.
NIEVES en español, EDURNE en eusquera.NIVES en italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEVES
Nombre latín procedente de la advocación a la Santa Maria de las Nieves. Advocación en que la iglesia romana conmemora una gran nevada caida sobre el monte Esquilino el 5 de agosto del 325 una de las 7 colinas de Roma donde mas tarde se levantaría la basílica dedicada a Santa Maria de las Nieves, hoy conociada como Santa Maria la Major.
Se celebra el 5 de agosto
NEUS en catalán, EDURNE en eusquera.NIVES en italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dissabte, 7 d’abril de 2012
ANGELA
D'origen greg, significa missatgera, missatgera de Déu.
Es cel.lebra el 27 de gener.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANGELA
D origen griego, significa mensajera, mensajera de Dios.
Se celebra el 27 de enero.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JOAN
D'origen hebreu, significa: Déu es propici, Déu s'en ha apiadad.
El celebrem el 24 de juny.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUAN
De origen hebreo, significa: Dios es propicio, Dios se ha apiadado.
Lo celebramos el 24 de junio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dijous, 22 de març de 2012

Para Olga i Carles del blog: http://bellesaharmonia.blogspot.com. Por permitirme publicar en su blog mis pequeñas cosas. Y para todos sus seguidores en agradecimiento por sus palabra.

MUCHAS GRACIAS.

dimecres, 7 de març de 2012


ARAN
Nom biblic portat pel germà d'Abraham.
Nom près del topònim Aran del basc haran "Vall".
S'usa en femení en record de Santa Maria del cap d'Aran o directament en record de la vall.I en masculí en record del Crist de Mijaran o en record de la vall.
Es un nom adèspota (sense sant) per tant es celebra l'1 de novembre festivitat de tots Sants.
--------------------------------------------------------------------------------------------
ARAN
Nombre bíblico llevado por el hermano de Abraham.
Nombre tomado de Aran del basco haran "Valle".
Se usa en femenino en recuerdo de Santa Maria del cap d'Aran o directamente en recuerdo del valle. I en masculino en nombre del Cristo de Mijaran o en recuerdo del valle.
Es un nombre sin onomástica, por lo que se celebra el 1 de Noviembre festividad de todos los Santos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

dimecres, 22 de febrer de 2012


LARA
Deesa condemnada al silenci etern i deesa de la casa. Es d'origen rus que significa l'antiga ciutat de Larisa.
Es cel.lebra el 13 de juliol i el 15 de maig.
----------------------------------------------------------------------------------------------
LARA
Diosa condenada al silencio eterno y diosa de la casa. Es de origen ruso que significa la antigua ciudad de Larisa.
Se celebra el 13 de julio y el 15 de mayo.
------------------------------------------------------------------------------------------------

dimecres, 1 de febrer de 2012


CARLES
Del germànic Karl. Significat: Dotat de noble inteligencia o aquell que és fort, varonil, viril.
Es cel.lebra: El 3 de juny, el 4 de novembre, el 6 de gener, i el 26 de setembre.
----------------------------------------------------------------------------------------------
CARLOS
Del germánico "Karl". Significa: Dotado de noble inteligencia o aquel que es fuerte, varonil, viril.
Lo podemos celebrar: El 3 de junio, el 4 de noviembre, el 6 de enero, i el 26 de septiembre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

dimecres, 11 de gener de 2012

MANEL

Nom d'origen hebreu que vol dir "Deu amb nosaltres".

es cel.lebra l'1 de gener i el 12 de desembre.

Variants: Emmanuel - Imanol - Nolo -Manu. Entre altres.

-------------------------------------------------------------------------------------------------MANUEL

Nombre de origen hebreo. Su significado "Dios con nosotros".

se celebra el 1 de enero y el 12 de diciembre.

Variantes: Emmanuel - Imanol - Nolo - Manu . Entre otros
------------------------------------------------------------------------------------------------