primavera

primavera

dimecres, 17 d’agost de 2016

EDIFICI / EDIFICIO


ADRIÀ
Ve del llatí Hadrianus, fa referència a la família natural d' Hadria, ciutat prop del mar Adriàtic.
Significa: aquell que ve del mar o el que està a prop del mar.
Onomàstica: el dia que més se celebra des de l'edat mitjana és el 8 de setembre, però també el podem celebrar depenent de la nostra elecció: l'1, 4 i 5 de març, 17 de maig,  8 de juliol, 26 d'agost,  2 de decembre i  el 9 de gener

ADRIANO O ADRIÁN
Proviene del latín Hadrianus, hace referencia a la familia natural de Hadria, ciudad cercana al mar Adriátrico.
Significa: Aquel que viene del mar o el que está cerca del mar.
Onomástica: El dia en que más se celebra desde la Edad Media es el 8 de septiembre, pero también lo podemos celebrar, dependiendo de nuestra elección: el 1, 4 y 5 de Marzo, 17 de Mayo, 8 de Julio, 26 de Agosto, 2 de Diciembre y el 9 de Enero.